info@preveza1821-2021.gr

Οι Στόχοι

Ἡ Ἐπιτροπὴ ΠΡΕΒΕΖΑ 1821-2021 συγκροτήθηκε γιὰ νὰ ἑορτάσει τὰ 200 χρόνια τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, μὲ τὴν ἀπόδοση τῶν τιμῶν ποὺ ἀξίζουν στοὺς ἥρωες τοῦ 1821. Ὁ τόπος μας, πού ἔγραψε τὴν ἔνδοξη σελίδα τοῦ Ζάλογγου, ποὺ πρόσφερε τὶς ἱερὲς μορφὲς τοῦ Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου, τοῦ Μάρκου Μπότσαρη, τοῦ Κωνσταντίνου Κανάρη, τοῦ Ἐπισκόπου Ρωγῶν Ἰωσὴφ κ.α., θὰ περιφρουρήσει τὴν Ἱστορία μας, ἀπὸ κάθε μορφῆς παραχάραξη καὶ ἀναθεώρησή της, καθὼς καὶ ἀπὸ κάθε ἀφελὴ ἤ κακόβουλη πρόθεση προσβολῆς στὰ γεγονότα καὶ τὰ πρόσωπα τῶν πρωτεργατῶν τῆς Ἐπανάστασης.

Προγραμματίζουμε τὴν διοργάνωση ὁμιλιῶν, ἡμερίδων, εἰκαστικῶν ἐκδηλώσεων καὶ ἄλλων δράσεων γιὰ νὰ τιμήσουμε τὴν Ἐπανάσταση, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἀναζητήσουμε ἀπαντήσεις, γιὰ τὸ πὼς πορευτήκαμε στὰ 200 χρόνια ποὺ πέρασαν, τὶ ἔφταιξε καὶ κάποιες ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις ἦταν δυσμενεῖς ἢ καὶ πολὺ δυσμενεῖς, ἀλλὰ καὶ ποῖες θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐφεξῆς οἱ βασικὲς ἐπιλογὲς μας, ἔτσι ὥστε ἡ πατρίδα μᾶς νὰ ἐνσωματωθεῖ καὶ πάλι στοὺς πέντε αἰῶνες τῆς λαμπερῆς ὕπαρξής της.

Σημαντικὸς στόχος, εἶναι ἡ προβολὴ σὲ τοπικὸ καὶ ἐθνικὸ ἐπίπεδο τῶν ἐπιτευγμάτων τῶν Ἡρώων, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν περιοχή, τὴν ὑπενθύμιση τῆς στενῆς σχέσης τῆς Ἑλλάδας τοῦ σήμερα μὲ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς θυσίες τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 καὶ τὴν ἀνάδειξη τῆς πόλης τῆς Πρέβεζας ὡς ἕναν ἱστορικὸ καὶ πολιτιστικὸ προορισμό.

Παράλληλος στόχος μας εἶναι νὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα στοὺς πολίτες τῆς Πρέβεζας, καὶ ἰδιαίτερα στοὺς νέους ἀνθρώπους καὶ στοὺς καλλιτέχνες τοῦ τόπου μας, νὰ ἐμπλακοῦν καὶ μὲ τὸ ὁμαδικὸ πνεῦμα καὶ τὶς δεξιότητές τους νὰ συμβάλλουν στὴν ἀνάδειξη τῆς τοπικῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς μας.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν 200 ἐτῶν, ἐπιθυμοῦμε νὰ δώσουμε ὅρκο τιμῆς στοὺς προγόνους μας, ἀρχίζοντας ἀπὸ τοὺς Ἀρχαίους Ἕλληνες καὶ φθάνοντας στοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ 1821, ὅτι θὰ προσπαθήσουμε μὲ ὅσα μέσα διαθέτουμε, νὰ συμβάλλουμε στὴν ἀνόρθωση τῆς Ἑλλάδας.

Ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ συνεργαζόμαστε γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὸ 1821 καὶ γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν μὲ τὴν πατριωτικὴ Ἐπιτροπὴ ΤΙΜΗ ΣΤΟ 21, ποὺ συστάθηκε γιὰ νὰ ἀναχαιτίσει τὴ διάδοση καὶ ἐπικράτηση ἀνθελληνικῶν ἀπόψεων καθῶς καὶ νὰ ἀναδείξουμε τοὺς ἥρωες τοὺς στόχους καὶ τὰ ἰδανικὰ τῆς ἐπανάστασης.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προσβολές, πού ἀπεύθυναν μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021» στὸν Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ στὸν Γιῶργο Καραϊσκάκη, αὐτὲς συμπληρώθηκαν καὶ μὲ ἰσχυρισμοὺς γιὰ τὴν Ἐπανάσταση, ὅτι δῆθεν «ἦταν ἡ ἀντίδραση μίας περιφερειακῆς ἐλίτ», ὅτι εἶναι στὴ φαντασία μας τὰ 400 χρόνια σκλαβιᾶς γιατὶ δῆθεν «περνούσαμε πολὺ εὐχάριστα μὲ τοὺς Τούρκους», ὅτι δῆθεν «πάσχουμε ἀπὸ προγονοπληξία, πιστεύοντας ὅτι καταγόμαστε ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες, ἐνῶ δὲν ἔχουμε δῆθεν οὐδεμία σχέση μὲ αὐτούς», ὅτι δῆθεν ἡ ὕπαρξή μας μετρᾶ μόνον 200 χρόνια, σβήνοντας ἔτσι τὸ ἔθνος τῶν 5000 περίπου ἐτῶν καὶ ἀναγνωρίζοντας μόνο τὸ νεοελληνικὸ κράτος καὶ πολλοὶ ἀκόμη ἀνάλογοι νεολογισμοί, πού ἐπιχειροῦν τὴν ἀποδόμηση τῆς Ἱστορίας μας.

Add Your Heading Text Here

error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας προστατεύεται!!